Υπεύθυνοι Επικοινωνίας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Οικονομικές Υπηρεσίες logistirio@epirusbank.com
Πληροφορική & Οργάνωση it@epirusbank.com
Υπηρεσία Μεριδολογίου meridologio@epirusbank.com
Αποστολή Παραπόνων complaints@epirusbank.com
Υπηρεσία Καρτών cards@epirusbank.com
Επενδυτικά προγράμματα invest@epirusbank.com