Πάγιες Εντολές

ΠΑΓΙΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ

Δώστε μας εντολή και ξενοιάστε!
Ο καταθετικός σας λογαριασμός μπορεί να γίνει χρήσιμο εργαλείο που θα σας απαλλάξει και απο τις ουρές των ταμείων και απο το άγχος παρακολούθησης των ημερομηνιών για την εξόφληση των υποχρεώσεων σας.

Τώρα μπορείται να εξοφλείται τις υποχρεώσεις σας προς τη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου και προς τρίτους (Οργανισμούς, Φορείς, Εταιρίες κ.τ.λ.) μέσω του καταθετικού σας λογαριασμού, έγκαιρα και άμεσα.
Προσκομίστε ένα αντίγραφο του λογαριασμού/παραστατικού που θέλετε να εξοφλείται κάθε φορά αυτόματα και συμπληρώστε μια αίτηση για Πάγια Εντολή.
Παράλληλα μπορείται να ορίσετε το ανώτατο ποσό πληρωμής για κάθε εντολή, ώστε σε περίπτωση που το ποσό της οφειλής είναι μεγαλύτερο η πληρωμή να μην πραγματοποιείται.
Άμεσες Πληρωμές
Επιπλέον, μπορείται να εξοφλείται τους λογαριασμούς σας με άμεση χρέωση του καταθετικού σας λογαριασμού, όποτε επιθυμείται:

  • Στο ταμείο του Καταστήματος, προσκομίζοντας τον λογαριασμό που θέλετε να πληρώσετε.
  • Μέσω διαδικτύου απο το ebanking, τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, γρήγορα και εύκολα απο το γραφείο ή το σπίτι σας.

Μπορείται να πραγματοποιείται τις πληρωμές σας για ένα μεγάλο αριθμό Οργανισμών, Φορέων και Εταιριών του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα (π.χ ΟΤΕ, ΔΕΗ, κινητή τηελφωνία, πιστωτική κάρτα, ασφάλιστρα, ΦΠΑ, ΙΚΑ, ενοίκιο κ.τ.λ). Οι Πάγιες Εντολές Αυτόματης Εξόφλησης λογαριασμών καθώς και οι Άμεσες Πληρωμές εκτελούνται με ελάχιστη ή μηδενική χρέωση.

Πατήστε Εδώ για να δείτε τον ισχύοντα κατάλογο υπηρεσιών