Εμβάσματα

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

Μεταφέρετε με ασφάλεια κεφάλαια στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.
Μεταφέρετε τα χρήματά σας με ασφάλεια στέλνοντας εμβάσματα σε άλλες τράπεζες του εσωτερικού ή του εξωτερικού μέσω του δικτύου καταστημάτων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου σε πίστωση λογαριασμού καταθέσεων.

Μπορείτε να μεταφέρετε μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Τραπεζικής e-banking, γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια ποσά μεταξύ λογαριασμών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου αλλά και σε λογαριασμούς άλλων τραπεζών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Ακόμα, μπορείτε να ορίσετε ατομικά όρια, να ζητήσετε τη διενέργεια μεταφορών σε μελλοντική ημερομηνία και φυσικά να ανατρέξετε στο ιστορικό σας, οποιαδήποτε στιγμή.

Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε από το Τιμολόγιο Βασικών Εργασιών και Υπηρεσιών.

Πατήστε Εδώ για να δείτε τον ισχύοντα κατάλογο υπηρεσιών