Περιουσίας Αυτοκίνητο

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου σε συνεργασία με τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική προσφέρει μέσω του, εκτεταμένου σε όλη την Ήπειρο, δικτύου της τα πλέον σύγχρονα, ποιοτικά και ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα για όλους τους κλάδους ασφάλισης.

Ασφαλίστε με υπευθυνότητα το βασικό μέσο μετακίνησης και μεταφοράς το οποίο φροντίζει πάντα να σας μεταφέρει στο προορισμό σας. Έχοντας συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματισμό αναλαμβάνουν την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας, μέσα από μια πληθώρα ασφαλιστικών καλύψεων που εσείς επιλέγετε, παρέχοντας πλήρη και ολοκληρωμένη προστασία αυτού του περιουσιακού σας στοιχείου.

Σχετικά Προϊόντα

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου σε συνεργασία με τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική προσφέρει μέσω του, εκτεταμένου σε όλη την Ήπειρο, δικτύου της τα πλέον σύγχρονα, ποιοτικά και ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα για όλους τους κλάδους ασφάλισης.
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου σε συνεργασία με τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική προσφέρει μέσω του, εκτεταμένου σε όλη την Ήπειρο, δικτύου της τα πλέον σύγχρονα, ποιοτικά και ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα για όλους τους κλάδους ασφάλισης.